Hanoi University of Industry

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

298 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội