Challenges that you encounter as designing and developing tests

More
10 months 1 week ago #111 by trangnguyen
Many thanks Ms NgaDao for valuable and practical suggestions. We would love to learn more from you!

Kind regards,

Trang

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
10 months 1 week ago #112 by trangnguyen
Another sharing from Ms Nga Dao:

Theo cá nhận mình mình đánh giá rất cao các kĩ năng sản sinh như nói, viêt, nhưng do đề của Bộ ra hàng năm không có phần này nên giáo viên cũng dạy theo kiể thực dụng không rèn kỹ năng viết cho học sinh đặc biệt là viết luận.
Chấm trắc nghiệm có rất nhiều ưu điểm: chính xác, tiện lợi và tiết kiểm thật nhiều thời gian cho các thầy cô. các tồn tại cần khắc phục đó là phải dựa vào phần thống kê để chữa, tổng hợp những lỗi phổ biến mà học sinh hay mắc phải, điều này đòi hỏi sự tâm huyết của giáo viên rất nhiều.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.637 seconds